Фази на детското развитие – модел на PUKY

Движението е забавление, но и още много друго!

Движението подпомага общото развитие на децата - и физическо, и емоционално, и интелектуално! Днес, за много деца съвременния начин на живот е причина за намалена физическа активност.

Движението развива интелекта и подпомага развитието на детето по уникален начин. За всяка възраст упражняването на определени движения е в синхрон с развитието на интелектуални и социални умения. Подкрепяйте детето си в стремежа си да се движи и споделяйте заедно щастието от успехите в развитието му.

Превозните средства на PUKY придружават децата през дълъг период от тяхното развитие. От първите им опити за самостоятелно придвижване до създаването, развитието и затвърждаването на навици за движение и управление на велосипед. И винаги - с огромно забавление!

ФАЗА 1

Децата желаят да бъдат активни и да се движат сами. Детето се забавлява извършвайки прости движения като изправяне от земята. Опитва нови и по-сложни движения и ги упражнява.

ФАЗА 2

Децата откриват заобикалящия ги свят докато играят с родителите или с други деца. Забавлението при игра подпомага развитието на мозъка. Детето може да движи ръцете и краката си, както и да упражнява тези движения. Развиване на чувството за равновесие.

ФАЗА 3

Децата са все по-изобретателни и влизат в различни роли, докато играят заедно с другите деца. Могат да разширят физическите си възможности, докато проучват света самостоятелно и уверено.

ФАЗА 4

Защо, как, каква е причината? Децата изследват света, мислят аналитично и се научават да решават проблеми. След като са научили всички важни последователности на движенията, вече могат да действат по-самостоятелно и да вземат съвместно участие в движението навън.

Разгледайте всички предлагани от нас детски превозни средства PUKY.

За повече информация, посетете уеб-сайта на производителя PUKY.

Оставете отговор